Skip to content

Osnovna škola Dositej Obradović

Насловна Вести ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК И ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА

У школи смо разматрали постојање потребе да за ученике нижих разреда оформимо одељења целодневне наставе. У ту сврху дајемо Вам кратка обавештења о разликама и сличности целодневне наставе и продуженог боравка.ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК – У нашој школи већ дужи низ година ради продужени боравак за ученике нижих разреда. Ученици у продуженом боравку проводе време,  јер су родитељи запослени и не постоји могућност да деца остају сама до поласка у школу. За ученике у продуженом боравку је организован пријем у 6 и 30, доручак, израда домаћих задатака, слободно време, одлазак у школу, ужина и ручак. Продужени боравак ради до 15 и 30.
Код продуженог боравка је комплетна настава у једној смени, а после оброка имају неке активности и тада завршавају домаћи задатак.

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА -  Постојање целодневне наставе, за ученике од I до  IV разреда је у данашње време оправдано, обзиром на то да су родитељи запослени, да се мења радно време, као и да су оптерећени чувањем деце, ако морају да се задрже на послу. Код целодневне наставе редовна настава је распоређена у преподневном и поподневном делу, а између имају ручак и слободно време. Целодневна настава у неком смислу децу растерећује, јер су предмети распоређени пре и после подне. Тај боравак им се чини много занимљивијим, лакше се прати градиво, увек имају простора да оно што је на часу обрађено могу касније или да прошире. Ученици који похађају целодневну наставу школске торбе у школу донесу у понедељак и кућама их врате у петак. Ученици кући одлазе у 17.30 сати. Домаће задатке ученици завршавају у школи. То значи да они родитељи који раде могу довести своје дете  већ у 7 сати ујутру у школу где ће их сачекати дежурни наставник који ће се побринути да дете пријатно проведе време до почетка наставе. Настава почиње у 8 часова. Наставу изводе два учитеља: један од 8-12 предаје српски језик, свет око нас и ликовну културу, а други учитељ од 13-16 математику, физичко васпитање и музичку културу. Поред тога ученици имају самосталан и креативан рад који је саставни део плана и програма целодневне наставе. Наравно, распоред часова је направљен тако да се смењују периоди учења и слободних активности, тако да деца не осете велико оптерећење. У склопу свакодневних активности обухваћени су ужина и ручак.