Skip to content

Osnovna škola Dositej Obradović

Насловна Вести ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА

Целодневна школа уједначава услове за стицање знања, развијање и афирмацију способности сваког појединца.

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА је такав облик наставе која омогућава:

Да осигура свим ученицима једнаке услове за учење, рад, развој, напредовање.
Да плански раде и користе своје радно време.
Да се упоредо са образовним активностима одвијају допунске, додатне, изборне и факултативне активности.
Да у склопу наставе одлазе у шетње, на излете, у позориште…


ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА пружа:

могућност да се развија интензивнија сардња, солидарност, социјализација, међусобно поверење.
могућност да се развијају јаче одељенске везе.
могућност да се учење, вежбање, израда задатака, обнављање, развијање радних навика, развијање и неговање сарадње одвија под сталним надзором и уз помоћ учитеља.
могућност да се ослободе свакодневног ношења тешких ђачких торби.
Могућност да ученици имају организовану исхрану, према потребама деце и родитеља.

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА
Организује се за све ученике у одељењу.
У оквиру радног дана смењују се наставне, слободне, допунске активности и самосталан рад.
Ученици сав школски прибор и уџбенике остављају у школи. Носе их кућама за викенд.

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
Организује се за све ученике од I до IV.
Након наставе ученици израђују домаћи и имају неке организоване активности.
Сав прибор ученици носе са собом према утврђеном распореду за одређени дан.

Школа и њени запослени су свесни чињенице да увођење сваке новине у рад и организацију школе, су често праћени неповерењем и предрасудама, али сматрано на основу великог интересовања родитеља да са децом која упишу нашу школу, треба квалитетно радити и бавити се њиховим развојем и образовање. Такође, сматрамо да са мањим бројем ученика можемо новом организацијом постићи боље квалитите у њиховом образовању, што је битан аспект и потреба савремене школе, која би требало да буде по мери деце и у складу са њиховим потребама.