Skip to content

Osnovna škola Dositej Obradović

Насловна Вести УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2011/2012.

1. априла 2011. године почиње  упис деце у први разред основних школа у Србији. Званичан упис ће трајати два месеца, до краја маја 2011. године.

У први разред школске 2011/2012. могу се уписати деца рођена између 1. марта 2004. до краја фебруара 2005. године. Такође, могу се уписати и деца рођена пре 1. марта 2004. године, која због болести или других оправданих разлога нису још уписана у школу, али исто тако и млађа деца, узраста од 6 до 6,5 година, уз претходну сагласност психолга и педагога школе.

Актив учитеља који узима први разред:

Милутин АВРАМОВИЋ, учитељ
Весна ПЕЈИЋ, професор разредне наставе
Татјана СТОЈКОВИЋ, професор разредне наставе (целодневна настава)
Весна НИКОЛОВСКА,професор разредне наставе

УПИС ПРВАКА у нашу школу.

Ово је трећа генерација првака којој ће Министарство просвете обезбедити бесплатне уџбенике за школу. Осим ђака првака Министарство просвете ће обезбедити и бесплатне уџбенике за ученике другог и трећег разреда.
По новом Закону о основама система образовања и васпитања у редован систем образовања укључују се деца са сметњама у развоју и једну од новина у Закону представља одредба која се односи на инклузију, односно на обавезу школе да у случајевима када је то потребно донесе индивидулани образовни план прилагођен детету.


Приликом уписа у први разред основне школе треба доставити:
- извод из матичне књиге рођених детета,
- потврду о пребивалишту,
- доказ о здравственом прегледу детета, који се добија у дому здравља након специјалистичких прегледа код педијатра, специјалисте за ОРЛ, очног лекара и логопеда.


- С обзиром да је припремни предшколси прогрм продужен са шест на девет месеци, родитељи накнадно школи треба да донесу потврду о завршеном припремном предшколском програму.
Школа је дужна, уколико има капацитета, да прими децу и са других општина, али прво децу која им теритoријално припадају.
Деца из осетљивих група (деца ромске националности, деца из сиромашних породица, деца без родитељског старања, расељена деца...) могу да се упишу у школу без потребне документације - без доказа о пребивалишту родитеља, извода из матичне књиге рођених и до почетка школске године могу доставити доказ о здравственом прегледу детета,чиме се олакшава упис деце из социјално угрожених група.
Врло је битно да родитељи упишу децу у предвиђеном року од два месеца како би се на време формирала одељења, уколико има потребе припремили индивидуални образовни планови и набавили бесплатни уџбеници, који ће будућим првацима бити подељени 1. септембра школске 2011/2012. године.