Skip to content

Osnovna škola Dositej Obradović

Насловна Вести Критеријуми за поступање у случају појаве COVID19 у школама
У учионици (код ученика свих узраста) дефиниција блиског контакта укључује само ученике који седе у непосредној околини зараженог ученика (лабораторијски потврђена или клинички компатибилна болест) на одстојању мањем од 1 метра.
Блиским контактом ће се сматрати и ученици који су седели на одстојању до 2 метра, уколико изложени и оболели нису правилно и доследно носили маску све време наставе.
Начелно, учитељ/наставник или други запослени у школи сматраће се блиским контактом инфицираног ученика изузетно и то уколико се епидемиолошким испитивањем утврди да је дошло до контакта са потврђеним случајем без примене мера заштите од инфекције, у периоду дужем од 15 минута, на растојању мањем од 1 метра, у периду заразности (48 часова пре појаве симптома, и након појаве симптома), и да наставник није вакцинисан са две дозе вакцине против COVID-19, а да је од друге дозе прошло најмање 14 дана, односно да у претходних шест месеци није прележао COVID-19.
Наставници и други запослени у школи се не сматрају контактом инфицираног ученика, осим у горе наведеном изузетку. Уколико се инфекција вирусом SARS-CoV-2 потврди код учитеља, наставника или другог запосленог у школи, блиским контактом неће се сматрати други учитељи, наставници или запослени у школи, као ни ученици, осим изузетно ако се епидемиолошким испитивањем утврди да је у периоду заразности особе код које је потврђена инфекција нису поштоване мере заштите (ношење маске, боравак у затвореном простору на растојању мањем од 1 метра у трајању дужем од 15 минута, долазак на посао оболеле особе и поред присутних симптома и знакова респираторне инфекције) и да наставници који су дошли у контакт са потврђеним случајем нису вакцинисани или нису прележали COVID-19 у претходних шест месеци. У тим ситуацијама епидемиолог током епидемиолошког испитивања утврђује блиске контакте и даје предлог санитарној инспекцији за издавање решења о стављању у карантин у кућним условима.
Поступање у случају појаве потврђених случајева инфекције вирусом SARS-CoV-2 у школи
За потребе поступања у случају појаве потврђених случајева инфекције вирусом SARS-CoV-2 у школи, у наставку је описана процедура која укључује модификовани карантин у кућним условима: тренутно је прописан карантин у кућним условима од 14 дана. Међутим, следећa опција за скраћивање карантина је прихватљива алтернатива, и користиће се у оквиру мера које предвиђају прелазак одељења на наставу на даљину приликом поступања код појаве потврђених случајева инфекције вирусом SARS-CoV-2 у школи. Модификација карантина у кућним условима подразумева да карантин престаје након 10. дана. Престанак карантина у кућним условима након 10. дана не укључује тестирање на SARS-CoV-2, али укључује дневно праћење појаве симптома инфекције. Особе које нису развиле никакве симптоме инфекције могу похађати наставу у школи након 10. дана уз обавезно ношење маске 14 дана од почетка карантина у кућним условима и у затвореном и на отвореном простору.