Skip to content

Osnovna škola Dositej Obradović

Насловна Вести ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА И ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ О НАЧИНУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. године

Обавештавамо Вас да ће нова школска година почети у среду, 1. септембра 2021.године према Календару образовно-васпитног рада за основне школе МПНТР уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера заштите.
За ученике првог разреда биће организован Свечани пријем 1.9.2021.г. у школском врту са почетком у 10 часова.
У нашој школи настава за све ученике првог и другог разреда одвијаће се у преподневној смени целе школске године.
Непарна смена (3,5.и 7. р), укључујући и други разред, полази у школу пре подне од 8 часова, а парна (4,6. и 8. р) по подне од 14 часова.
Школа у својој организацији има и продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда који ће несметано радити у периоду од 7 до 16 часова почев од понедељка, 6.9.2021.г.
Ужина за све заинтересоване ученике послужује се такође од 6.9.2021.г. искључиво у школској трпезарији према распореду разреда уз поштовање хигијенских мера и других мера заштите.
Ове школске године новина је у начину организовања наставних и ваннаставних активности . Настава за ученике одвија се за свако одељење у својој учионици, изузев наставе информатике и рачунарства (у кабинету) и наставе физичког и здравственог васпитања (у фискултурној сали). Наставни часови се реализују према утврђеном Распореду часова у трајању од по 45 минута, а по МОДЕЛУ 1-непосредно у школи свакога дана са целим одељењима.
У складу са праћењем пандемијске ситуације школа ће задржавати или мењати модел рада. Ученици ће од својих одељењских старешина бити обавештени у којој ће учионици похађати наставу, а за свако одељење прецизно је утврђен распоред уласка у школу и изласка.
Родитељи/др.законски заступници ученике ће прихватати после наставе у школском дворишту,а сваку потребу за улазак у школску зграду родитељ ће најавити одељењском старешини свог детета и по договору доћи у школу.
Родитељ/др.зак.заступник је у обавези да свом детету измери телесну температуру пре доласка у школу и да одељењском старешини пријави уколико постоје симптоми вируса SARS-CoV-2 или било којих других инфекција /болести.
Школа ће радити на едукацији о мерама превенције ширења актуелног вируса и упознати Вас овим путем о поступањима у случају појаве истог.
Нека Нам је срећан почетак нове школске године! Останимо здрави!

Управа школе