Skip to content

Osnovna škola Dositej Obradović

Print


АКТИВ УЧИТЕЉА  ПРВОГ РАЗРЕДА

Јелена КОСТИЋ, професор разредне наставе
Весна ПЕЈИЋ, професор разредне наставе
Весна НИКОЛОВСКА,професор разредне наставе
Татјана СТОЈКОВИЋ, професор разредне наставе


АКТИВ УЧИТЕЉА ДРУГОГ РАЗРЕДА

Јелена ИЛИЋ, професор разредне наставе
Дејан РЕГЕЉАЦ, професор разредне наставе
Весна НЕДЕЉКОВИЋ, наставник разредне наставе
Ирена ЈОСИФЉЕВИЋ, професор разредне наставе и Маријана ДИМИТРИЈЕВИЋ ПЕЈКИЋ, професор разредне наставе
Ана ИВАНОВИЋ, мастер учитељ и Јасмина ПАВЛОВИЋ, професор разредне наставе

 

АКТИВ УЧИТЕЉА  ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

Марина ЂУКАНОВИЋ, професор  разредне наставе
Жаклина РЕДИЋ, професор разредне наставе
Гордана ПЕТКОВИЋ, професор  разредне наставе
Анђелка МАТОВИЋ ЛОЈАНИЦА, професор  разредне наставе
Роберт ВУЈИНОВИЋ,професор  разредне наставе


АКТИВ УЧИТЕЉА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА


Анђелка ЈОВАНОВИЋ, професор разредне наставе
Александра СТОЈАНОВИЋ, професор  разредне наставе
Светлана МИРЧИЋ, професор  разредне наставе
Ивана ПЕРИЋ,  професор  разредне наставе
Андријана РАДУЉЕВИЋ, професор разредне наставе

ДЕФЕКТОЛОЗИ

Валерија СИМОНОВИЋ, дефектолог
Славица ИВКОВИЋ, дефектолог
Јелена СТЕВИЋ, дефектолог

ВЕРОУЧИТЕЉИ

Велибор ИЛИЋ
Маријана ТАНОВИЋ