Skip to content

Osnovna škola Dositej Obradović

Насловна Наставници
Print

НАСТАВНИЦИ


АКТИВ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Горица КОСТИЋ, професор
Ивана СТОЈАНОВИЋ, професор
Владан ГОЈКОВИЋ, професор
Нела ПАВЛОВИЋ, професор

АКТИВ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Нела МИТИЋ, професор енглеског језика
Јелена ПАУНОВИЋ, професор енглеског језика
Зорица МИЛАДИНОВИЋ, професор енглеског језика
Војка МИЛОВАНОВИЋ, професор француског и енглеског језика
Александар РАДОВАНОВИЋ, професор енглеског језика
Милена ВУЈЧИЋ
, наставник
Наташа Маравић, наставник


АКТИВ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ

Јелена ДИМИТРИЈЕВИЋ, професор
Марија ЈОВАНОВИЋ, професор
Ивана МИЛАДИНОВИЋ, наставник
Максим Маринковић, наставник
Јована Нешић, наставник


АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ

Мирјана АДАМОВИЋ, професор
Снежа МИЛИСАВЉЕВИЋ, професор
Јелена ДИМИТРИЈЕВИЋ, професор


АКТИВ НАСТАВНИКА ХЕМИЈЕ И ФИЗИКЕ

Андреана МИЛИЋ, професор физике
Слађана ИЛИЋ, професор хемије
Драгана ТАНЧИЋ, професор физике

АКТИВ НАСТАВНИКА ГЕОГРАФИЈЕ И ИСТОРИЈЕ

Јасмина ВИНУЛОВИЋ, професор историје
Даница КОВАЧЕВИЋ, професор географије
Саша ОБРАДОВИЋ, професор географије
Ивана ПАУНОВИЋ, професор
Виолета НИКОЛИЋ МИЛЕТИЋ, професор


АКТИВ НАСТАВНИКА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Јованка ЛИКАР, професор ликовне културе
Тања ЈОВИЋ, наставник музичке културе


АКТИВ НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Надица ЛОВРЕ, професор
Гроздана ПАШАЈЛИЋ, наставник
Иван НАУМОВИЋ, професор


АКТИВ НАСТАВНИКА ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ИНФОРМАТИКЕ

Славко ПЕШИЋ, професор
Бојан ВИДОЈЕВИЋ, професор
Владaн ЖЕГАРАЦ, професор
Александар ЈОВАНОВСКИ, наставник Информатика и рачунарство

ВЕРОУЧИТЕЉИ

Велибор ИЛИЋ


ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Милица Гостојић, професор географије