Print

Jасмина Винуловић
професор историје

Рођена у Пожаревцу 12.04.1963.

ОБРАЗОВАЊЕ
Основну и средњу школу завршила у Пожаревцу, на Филозофском факултету у Београду дипломирала на групи за  историју.

РАДНО ИСКУСТВО
Као наставник историје ради у ОШ “Доситеј Обрадовић“ од 1. 03. 1994. године.

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
Од школске 2007/2008.  Предаје и изборни предмет Свакодневни живот у прошлости а на часовима слободних активности бави се изучавањем народне традиција српског народа.
Члан је школског тима за Школско развојно планирање,Комисије за екскузије и Комисије за похваљивање и награђивање.

ДИПЛОМЕ
Посебно успешну сарадњу остварила је са Филателистичким друштвом „Браничево“ и Филателистичким савезом Србије у периоду од 1997, до 2003. Уз помоћ радника поште и искусних филателиста у  школи је радила филателистичка секција. Тематске изложбе ове секције награђене су на Југословенској изложби 2000.г бронзаном медаљом, а 2002. г. Сребном медаљом у омладинској категорији. Филателисти пожаревачких основних школа су представљали Југославију на Светској филателистичкој изложби у Малаги у Шпанији, 2003. године и награђени Специјалном дипломом. Након ових успеха секција је престала са радом јер без помоћи Поште и Филателистичког савеза шкоја није у могућности да сама организује  рад ове секције.
Поред редовне наставе, на додатној настави је припремала ученике за такмичења на којима су освајали прва три места на општинским и окружним такмичењима а са Немањом Васићем , учеником осмог разреда 2004. Учествовала на републичком такмичењу. У сарадњи са Центром за таленте, као ментор помагала ученику Милану Благојевићу у изради рада из историје којим је изборио учешће на републичкој смотри 2006. године.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
-Присуствовање стручној трибини Здрав живот- "Одговорно живљење" у  Пожаревцу, 2012.