Print

Тања ЈОВИЋ
наставник музичке културе

Рођена 20. априла 1978. године у Пожаревцу.

ОБРАЗОВАЊЕ
Завршила Вишу музичку школу у Нишу 2000. године.

РАДНО ИСКУСТВО
Од маја 2000. године, ради у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу.

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
Велики хор, оркестар и солисти.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Активно учење, базични семинар
Мултимедијални приступ настави