Print

Гордана ПЕТКОВИЋ
професор разредне наставе

Рођена 2. фебруара 1976. године, у Пожаревцу.

ОБРАЗОВАЊЕ
Дипломирала 2001. године  на Учитељском факултету у Београду.

РАДНО ИСКУСТВО
У школи ради од  октобра 1999. године.

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
Рад у стручним тимовима: школско развојно планирање, самоевалуација, модел школа.
Рад на изради пројеката и акционих планова под покровитељством Светске банке.
Секције за које је била задужена: ритмика, костими и шминка за драмe, инструктори...
Члан је тимова за израду пројеката у школи (етос 2009, финансије и ресурси 2010, тим за естетско уређење школе 2012/15).
Задужена за одржавање школског сајта од 2001. године и школске Facebook странице.
Учествује у организацији и реализацији Фестивала науке "Научне чаролије".

ДИПЛОМЕ
Похвалнице школе за постигнуте резултате у наставно-васпитном раду 2002. и 2004. године.
Као председник Kомисије за културну и јавну делатност заједно са осталим наставницима освојила 1. место на Фестивалу младости 2003.
Дарко Петровић је освојио  3. место на општинском такмичењу из математике.
Невена Маринковић је похваљена на такмичењу Кенгур без граница у  3. и 4. разреду.
Мирослав Томић је похваљен на такмичењу Кенгур без граница у  2. разреду.


СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
- Рачунари у настави 2003. РАНА, Нови Сад
- Модуларни програм перманентне рачунарске обуке 2004. Пожаревац
- Руке у тесту, Винча 2004.
- Школско развојно планирање 2004. Пожаревац
- Описно оцењивање 2004. и 2007. Пожаревац
- 4. специјализовании републички семинар о настави математике 2005. Београд
Секција за рачунарство
Секција за математику
- Пројекат децентрализације Модел школа и Самоевалуација 2005. Пожаревац.
- Српски језик «Ја волим учитељицу», Центар Сава, Београд 2005.
- 5. специјализовани републички семинар о настави математике у млађим разредима Центар Сава, Београд 2006. године.
- Активно учење 2006. Пожаревац
- Од играчке до рачунара 2006. Пожаревац
- Сабор учитеља у Великом Градишту и Голупцу, тема: Народна традиција, радионица: Луткарство у настави и ваннаставним активностима 2006.
- Подршка наставницима разредне наставе у примени нивоа постигнућа у настави и оцењивању у 3. и 4. разреду основне школе 2006. Пожаревац
- Планирање и реализација наставе предмета Свет око нас и Природа и друштво, Пожаревац 2007.
- Наука у природи, Пожаревац 2007.
- АУРО, Пожаревац 2007.

- Читањем и писањем до критичког  мишљења, Пожаревац 2007.
-Школа за све- инклузивно образовање, Пожаревац 2007.
- 7. специјализовани републички семинар о настави математике у млађим разредима Центар Сава, Београд 2008. године.
-Увод у калиграфију, Нови Сад, 2008.
-Подршка унапређивању образовно васпитног рада и осавремењивању методологије рада у млађим разредима основне школе, Пожаревац, 2009.
-Унапређење наставне праксе кроз размену професионалних искустава, на 26. Сабору учитеља Србије у Беогарду, 2012.
-Уџбеник- подршка за стицање квалитетних постигнућа ученика, Пожаревац 2012.
-Стручна трибина  Здрав живот- "Одговорно живљење" у  Пожаревцу, 2012.
-Квалитетна инклузивна пракса за децу са оштећењем слуха- базична обука 2013.
-Стручна трибина "Здрави стилови живота"  2014.
-Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише 2014.
-Јачање професионалних компетенција професионалних радника 2014.
-Савремени приступ планирању у настави - Иновативне методе, облици рада и наставна средства-НТЦ систем учења 2014.
-НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења у Пожаревцу 2014.