Print

Весна ПЕЈИЋ
професор разредне наставе

Рођена 27. априла 1965. године у Пожаревцу.

ОБРАЗОВАЊЕ
Педагошку академију за образовање наставника разредне наставе завршила 27.05.1987. године у Београду. Учитељски факултет завршила 23. октобра 2005. у Врању и добила звање професора разредне наставе.

РАДНО ИСКУСТВО
Своје радно ангажовање започела 1. септембра 1987. у ОШ „Доситеј Обрадовић“ подручно одељење (садашња ОШ „Десанка Максимовић“) у Пожаревцу, затим 1988. и 1989. у ОШ „Краљ Александар“ и поново од 1990. до данас у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу.

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
- 1991.год. поново оживљава програм Комплексног поступка почетног читања и писања, као једино огледно одељење Браничевског округа. Те године је, такође омогућено родитељима да присуствују извођењу наставе у одељењу као и да активно учествују у настави.
- Од 1991. до 1993. год била је члан Савезног одбора „Пријатеља деце Југославије“.
- Од 1995. године до данас је члан Комисије за културну и јавну делатност школе. У оквиру те Комисије води ритмичку секцију старијег узраста и данас.Те године била је члан редакције школског часописа „Сунце“.
- 1998. године наша школа је прослављала јубилеј 265 година постојања. Била је у организационом одбору прославе и један од аутора Монографије наше школе. Радила је сценарио за културно уметнички програм „Слика моје школе“ као и ритмичке и рецитаторске тачке, текст за водитељски пар представе.
У оквиру активноси у раду одредјених Комисија при школи била је члан комисија за контролу рада кухиње, комисија за екскурзије и рекреативне наставе, Дечји савез...
- 2004. год. била је секретар Учитељског друштва Пожаревац и делегат у републичком Учитељском друштву.
2006. године пише сценарио за прогам Фестивала младости, под називом „Бајка о заљубљеној школи“

НАГРАДЕ И ДИПЛОМЕ
- Награђена четири пута за освојена прва места на општинском такмичењу из математике: 1990, 1991, 1999 и 2003. године.
- На општинском такмичењу „Игрица без граница“, осваја два пута за редом прво место (1994. и 1995).
- Од Скупштине општине Пожаревац добија Захвалницу за подстрекивање деце на бављење спортом, 1995.
- На учешћу наше школе у „Музичком тобогану“, активно учествује припремајући такмичарске задатке у ритмичком плесу.Године 1993, наша школа је освојила 2. место.
- 18. новембра 1996. у телевизијском представљању наше школе на РТС-у под називом „Слика моје школе“ била је сценариста емисије и аутор текста.
- 1997. године један од аутора програма у оквиру Фестивала младости „Доситејовизија“ која је освојила 1. место. Исте године у оквиру драмских вечери у представи наше школе „Поп Ћира и поп Спира“ радила је костиме и шминку. Представа је освојила 1. место на Фестивалу.
- 1998. год. радила је сценарио, ритмичке тачке у јавном наступу школе под називом „Пут око света“ у оквиру Фестивала младости. Представа је освојила 1. место. Исте године радила је костиме и шминку за представу „Госпођа министарка“ у оквиру драмских вечери Фестивала. Представа је освојила 1. место.
- 2000. године радила је костиме и шминку за драмску представу наше школе „Снежана и седам патуљака“. Представа је освојила 1. место на Фестивалу младости и учествовала на републичком такмичењу драмског стваралаштва у Смедереву.
-2006. Повеља културе Културно просветне заједнице Пожаревац
Захвалницу Града Пожаревца поводом Дана просветних радника  за остварене изузетне резултате у васпитно-образовном раду и сарадњи у развоју образовања.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
- Буквар дечјих права
- Грађанско васпитање
- Активно учење I и II
- Имплементација курикулума
- Од играчке до рачунара
- Модуларни програм перманентне рачунарске обуке
- Рачунарска обука
- Корак по корак (базични степен)
- Рад у одељењу по комплексном поступку
- Подршка у вођењу дневника евиденције образовно-васпитног рада у примени описног оцењивања у 1. разреду основне школе
- Српски језик „ Ја волим учитељицу“, Центар Сава, Београд, 2006.
- У оквиру јануарских дана просветних радника присуствовала разним семинарима, трибинама и консултацијама.
- Јануарски дани просветних радника, Пожаревац 2007.
- Наука у природи, Пожаревац 2007.
-Подршка у унапређивању васпитно-образовног рада и осавремењивању методологије рада у основној школи, 2011.
-Унапређење наставне праксе кроз размену професионалних искустава,на 26. Сабору учитеља Србије, 2012.
-Уџбеник- подршка за стицање квалитетних постигнућа ученика, Пожаревац 2012.
-Присуствовање стручној трибини Здрав живот- "Одговорно живљење" у  Пожаревцу, 2012.
-Квалитетна инклузивна пракса за децу са оштећењем слуха- базична обука 2013.
-Стручна трибина "Здрави стилови живота"  2014.
-Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише 2014.
-Јачање професионалних компетенција професионалних радника 2014.
-Савремени приступ планирању у настави - Иновативне методе, облици рада и наставна средства-НТЦ систем учења, 2014.
-НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења у Пожаревцу 2014.