Print

Татјана СТОЈКОВИЋ
професор разредне наставе

Рођена 1. новембра 1970. године у Пожаревцу.

ОБРАЗОВАЊЕ
Завршила Педагошку академију за образовање наставника разредне наставе у Београду 1991.године. У Београду на Учитељском факултету 2003. године дипломирала и добила звање професор разредне наставе.

РАДНО ИСКУСТВО
Од 1. фебруара 1993. године, ради у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу.

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
Инструктори, ритмика, члан тима за самоевалуацију, координатор квиза Тајне обичних ствари 2006.

ДИПЛОМЕ И НАГРАДЕ
Највећи успеси су јој позитивни успеси који постижу ученици, када пређу из разредне на предметну наставу у основној и средњој школи, а такође и они које постижу на факултетима.
Повеља  КПЗ Пожаревац 2012. годинеСТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
„Буквар дечјих права“
„Активна настава“ I и II ниво
„Грађанско васпитање“ I ниво
„ Модуларни програм перманентне рачунарске обуке“
„Јачање подршке децентрализације школе“
„Активности одељенских заједница у ванредним ситуацијама“
Сва три нивоа за нови школски програм
„Рад у одељењу по комплексном поступку”
„Подршка у вођењу дневника евиденције образовно-васпитног рада и примени описног оцењивања у првом разреду основне школе“
Семинари и трибине одржаване на ЗИМСКИМ СУСРЕТИМА УЧИТЕЉА
Семинари организовани од стране Клуба младих математичара АРХИМЕДЕС
„Од играчке до рачунара”
„Руке у тесту”, Винча 2004.
Самоевалуација
Сабор учитеља у Великом Градишту и Голупцу. Тема: Народна традиција- Рад са билингвалним дететом 2006.
-Школа за све- инклузивно образовање, Пожаревац 2007.
-Подршка унапређивању образовно васпитног рада и осавремењивању методологије рада у млађим разредима основне школе, Пожаревац, 2009.
-Подршка у унапређивању васпитно-образовног рада и осавремењивању методологије рада у основној школи, 2011.
-Унапређење наставне праксе кроз размену професионалних искустава,на 26. Сабору учитеља Србије, 2012.
-Уџбеник- подршка за стицање квалитетних постигнућа ученика, Пожаревац 2012.
-Присуствовање стручној трибини Здрав живот- "Одговорно живљење" у  Пожаревцу, 2012.
-Квалитетна инклузивна пракса за децу са оштећењем слуха- базична обука 2013.
-Стручна трибина "Здрави стилови живота"  2014.
-Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише 2014.
-Јачање професионалних компетенција професионалних радника 2014.
-Савремени приступ планирању у настави - Иновативне методе, облици рада и наставна средства-НТЦ систем учења, 2014.
-НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења у Пожаревцу 2014.