Print

Дејан РЕГЕЉАЦ
професор разредне наставе

Рођен 8. јуна 1972. године у Београду.

ОБРАЗОВАЊЕ
Дипломирао 2001. на Учитељском факултету у Београду.

РАДНО ИСКУСТВО
У школи ради од  октобра 1999. године.

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
Рад у стручним тимовима: самоевалуација, модел школа.
Рад на изради пројеката и акционих планова под покровитељством Светске банке.
Припрема ученика за такмичења: "Кенгур без граница", "Игрице без граница", пливање, математичка такмичења...
Члан је тимова за израду пројеката у школи (етос 2009, финансије и ресурси 2010, тим за заштиту ученика од насиља 2012/15).
Обављао је  дужност председника школског одбора у периоду од 2010. до 2014. године.
Учествује у организацији и реализацији Фестивала науке "Научне чаролије".

ДИПЛОМЕ
Вељко Живковић је освојио  1. место на општинском такмичењу и 2. место на окружном  из математике , 4. разред 2002. године. Похвалница школе за постигнуте резултате у наставно-васпитном раду 2003.године
1. место Игрице без граница, 2008. градско такмичење
1. место екипно у пливању, 2009. градско такмичење
Марина Миленковић је похваљена на такмичењу Кенгур без граница у  3.  и  4. разреду и освјила је 1. место на општинском такмичењу из математике 2013.
Стефан Ракић 1. место на општинском  и 2. место на окружном такмичењу из математике 2014. године и похваљен на такмичењу Кенгур без граница у  3. и  4. разреду.


СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
- Грађанско васпитање од 1. до 4. разреда, Пожаревац
- Рачунари у настави 2003. РАНА, Нови Сад
- Модуларни програм перманентне рачунарске обуке 2004. Пожаревац
- 4. специјализовании републички семинар о настави математике 2005.Београд
секција за рачунарство и математику
- Пројекат децентрализације Модел школа и Самоевалуација 2005/6. Пожаревац
- Српски језик „Ја волим учитељицу“, Центар Сава, Београд 2005.
- 5. специјализовани републички семинар о настави математике у разредној настави 2006. Центар Сава, Београд
- Активно учење 2006. Пожаревац
- Од играчке до рачунара 2006. Пожаревац
- Сабор учитеља у Великом Градишту и Голупцу. Тема: Народна традиција, Математика, подстицајни задаци 2006.
- Описно оцењивање 2006. Пожаревац
- Електронско оцењивање, Петница 2006.
- Планирање и реализација наставе предмета Свет око нас и Природа и друштво, Пожаревац 2007.

- Наука у природи, Пожаревац 2007.
- АУРО, Пожаревац 2007.

- Читањем и писањем до критичког  мишљења, Пожаревац 2007.
- Упознај и покрени друштвеност код ученика, Нови Сад, 2008.
- 7. специјализовани републички семинар о настави математике у млађим разредима Центар Сава, Београд 2008. године.
-Подршка унапређивању образовно васпитног рада и осавремењивању методологије рада у млађим разредима основне школе, Пожаревац, 2009.
-Подршка у унапређивању васпитно-образовног рада и осавремењивању методологије рада у основној школи, 2011.
-Унапређење наставне праксе кроз размену професионалних искустава,на 26. Сабору учитеља Србије, 2012.
-Пракса и прописи, 2012.
-Осигурање квалитетне комуникације, 2012.
- Стручна трибина Здрав живот- "Одговорно живљење" у  Пожаревцу, 2012.
-Квалитетна инклузивна пракса за децу са оштећењем слуха- базична обука, 2013.
-Стручна трибина "Здрави стилови живота",  2014.
-Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише, 2014.
-Јачање професионалних компетенција професионалних радника, 2014.
-Савремени приступ планирању у настави - Иновативне методе, облици рада и наставна средства-НТЦ систем учења, 2014.
-НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења у Пожаревцу 2014.