Print

Валерија СИМОНОВИЋ
дефектолог - олиго педагог

Рођена 4. маја 1959. године у Осијеку, Хрватска

ОБРАЗОВАЊЕ
Диплома Дефектолошког факултета у Београду, од 1. јула 1988. године

РАДНО ИСКУСТВО
Ради на пословима дефектолога - олиго педагога у специјалном одељењу Осовној школи Доситеј Обрадовић у Пожаревцу од 1. септембра 1988. године.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
- Стручно усавршавање на акредитованим семинарима које организује Дефектолошки факултет и Друштво дефектолога Србије и Црне Горе и Министарство Србије и Црне Горе.
- Превнтивно - корективне вежбе за децу ометену у развоју
- Описно оцењивање
- Основе рачунарске писмености
- Улога учитеља у раду са децом ометеном у развоју у редовном одељењу
- АУРО, Пожаревац 2007.
НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења у Пожаревцу 2014.