Print

Славица ИВКОВИЋ
дипломирани дефектолог - олигофренолог

Рођена у Суботици 23.08.1973. године.

ОБРАЗОВАЊЕ

Основну школу и Гимназију завршила у Суботици. Дефектолошки факултет смер олигофренологија завршила у Београду 1999.

РАДНО ИСКУСТВО

Као апсолвент Дефектолошког факултета 1996. године почела је да ради у основној школи „Доситеј Обрадовић“ у одељењу за децу ометену у развоју.

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА

Рад у стручном тиму за Школско развојно планирање, рад у тиму за самовредновање.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Модуларни програм перманентне рачунарске обуке
Описно оцењивање
Превентивно корективне вежбе са децом ометеном у развоју
Развојно планирање школе
НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења у Пожаревцу 2014.