Print

Ивана СТОЈАНОВИЋ
Професор српског језика и књижевности

Рођена 13. фебруара 1977. године, у Бабушници.

ОБРАЗОВАЊЕ
Дипломирала је 2002.године на групи за српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Нишу.

РАДНО ИСКУСТВО
Годину дана радила на радију и телевизији. Од 23.10.2002. године радила је у ОШ "Десанка Максимовић" у Пожаревцу, а од септембра 2006. године ради у ОШ "Доситеј Обрадовић"

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
Члан је редакције школског часописа "Сунце", води рецитаторску секцију. Активно учествује у комисији за културну и јавну делатност школе.

ДИПЛОМЕ
Похвалнице школе за постигнуте резултате у наставно-васпитном раду.
2007. године у Тршићу, ученица Тијана Петковић је освојила 2. место, а Лидија Стокић 5. место на републичком такмичењу из српског језика.
2012. године и Тршићу, ученица Катарина Живојиновић освојила је 1. место на на републичком такмичењу из српског језика.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

- Активно учење
- АУРО, Пожаревац 2007.
-Присуствовање стручној трибини Здрав живот- "Одговорно живљење" у  Пожаревцу, 2012.
НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења у Пожаревцу 2014.