Print

Јелена ПАУНОВИЋ
Дипломирани професор енглеског језика и књижевности -master

Рођена 1. јануара 1975. године у Пожаревцу,
Република Србија

ОБРАЗОВАЊЕ
Дипломирала на Филолошком факултету
Универзитета у Београду, група за енглески језик и књижевност, 2001. године.

Пред испитном комисијом, положила је стручни испит, 2002. године и тиме стекла право да самостално врши васпитно-образовну делатност у оквиру своје струке.

Дипломирани професор енглеског језика и књижевности -master 2010. године

РАДНО ИСКУСТВО
У основној школи „Доситеј Обрадовић“ почиње да ради 1. септембра 1998. године на месту професора енглеског језика и књижевности.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
-Сваке године учествује на републичким семинарима за усавршавање наставника енглеског језика у организацији Катедре за англистику Филолошког факултета у Београду и The English Book-a, заступника и ексклузивног дистрибутера Оxфорд University Press и Macmillan Education за Србију и Црну Гору.
- Умеће комуникације, Пожаревац, 2008.
-Присуствовање стручној трибини Здрав живот- "Одговорно живљење" у  Пожаревцу, 2012.
НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења у Пожаревцу 2014.