Print

Војка МИЛОВАНОВИЋ -
Дипломирани професор француског  језика и књижевности -master

Рођена 15. фебруара 1972. у Београду

ОБРАЗОВАЊЕ
1996. године дипломаирала на Филолошком факултету у Београду, одесек романистика , група француски језик и књижевност-дипломирани професор француског језикаДруги страни: енглески језик писани и говорни ,Филолошки факултет Београд
Дипломирани професор француског  језика и књижевности -master 2009. година

РАДНО ИСКУСТВО
Од 1996. године ради у основној школи „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
Члан тима за самоевалуацију.

ДИПЛОМЕ И НАГРАДЕ
2005.Учесник Фестивала позориште на француском језику за основне школе у Новом Саду са трупом ученика основне школе „Dositej Obradovic Papillon de Dositej“

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
- 2001. Педагошки семинар у Кладову организован од стране Министарства просвете Србије и Француске Амбасаде и Алијансе Француска-Југославија
- 2002. Семинар за професоре француског језика у Доњем Милановцу организован од стране Министарства просвете Србије и Француског културног центра
- 2002. Семинар методике наставе у Паризу у школи ACCORD у организацији Министарства просвете Србије и Француског културног центра
- 2003. Семинар мултимедији у Паризу у школи ACCORD
- 2004. Семинар рачунара иницијални модул
- 2006.Семинар » Позориште у настави француског језика« предавачи школе »Vents et Marées« у организацији Француског културног центра у Београду.
- Самоевалуација
- АУРО, Пожаревац 2007.
-Присуствовање стручној трибини Здрав живот- "Одговорно живљење" у  Пожаревцу, 2012.