Print

Јелена ДИМИТРИЈЕВИЋ - CLOAKING
Професор математике

Датум и место рођења: 28. јануара 1978. године, Пожаревац

ОБРАЗОВАЊЕ
Дипломирани математичар, смер професор математике и рачунарства (8. март 2005. године), Математички факултет у Београду.

РАДНО ИСКУСТВО
- 1999. ОШ „Бранко Ћопић“ Београд, 3 месеца, замена
- 2002. ОШ „Свети Сава“ Пожаревац, 3 месеца, замена
- од 6. октобра 2003. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
Координатор такмичења ТКенгур без граница. Један од реализатора пројекта Професионалне оријентације.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
- Републички семинар о настави математике и рачунарства, 2005.
- Мултимедијални приступ настави, 2006.
- Активна настава и учење, 2006.
- Републички семинар за математику, 2006.
- АУРО, Пожаревац 2007.
- Републички семинар о унапређивању наставе математике, Ниш, 2008.
- Републички семинар о унапређивању наставе математике у старијим разредима основне школе, Пожаревац, 2008.
- Умеће комуникације, Пожаревац, 2008.
-Присуствовање стручној трибини Здрав живот- "Одговорно живљење" у  Пожаревцу, 2012.


НАГРАДЕ
- Похвалница ОШ Доситеј Обрадовић за освојено 3. место на окружном такмичењу у математици 2004.