Print

Даница КОВАЧЕВИЋ
Дипломирани географ

Рођена 3. децембра 1971. године у Пожаревцу.

ОБРАЗОВАЊЕ
Основну школу завршила је у Костолцу, а средњу медицинску у Пожаревцу. Дипломирала је на Географском факултету Универзитета у Београду 2001.године. Стручни испит за наставника географије положила је 2003.године.

РАДНО ИСКУСТВО
Од 2000. до 2002. године радила је као наставник географије у Основној школи „Краљ Александар I“ у Пожаревцу, а од 2002. до 2006.године у Техничкој школи „Никола Тесла“ у Костолцу.
Од 1. септембра 2006. године ради у Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу, као наставник географије.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Школско развојно планирање (у Техничкој школи „Никола Тесла“ у Костолцу)
Корак у реформи образовању                    
Први конгрес српских географа          
Подршка настави историје                  
Гис, мултимедија и интернет у функцији едукације наставника за квалитетније образовање               
Семинар у оквиру „Дана просветних радника 2008".             
Пројект метода и проблемска настава подржана са информационо--комуникационом технологијом      
Упознај и покрени „Подршка развоја друштвености код ученика“                        
Умеће комуникације 2008.год.
Методика реализације садржаја информатичких технологија у основном и средњем образовању  2009.год.
Присуствовање стручној трибини Здрав живот- "Одговорно живљење" у  Пожаревцу, 2012.
НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења у Пожаревцу 2014.