Print

НАСТАВА


Школа у својој згради на располагању има двадесет учионица, једну учионицу за рад за три специјална одељења,  мултимедијални кабинет, кабинет за физику и хемију,  ликовни кабинет и атеље, компјутерски кабинет, салу, реновирану фискултурну салу, медијатеку са читаоницом и библиотеком, кухињу, трпезарију и зубну амбуланту, .

Школско двориште донекле задовољава потребе наставе у недостатку термина за одржавање наставе у фискултурној сали. У дворишту се налазе два терена за мали фудбал (или рукомет) и један терен за кошарку са челичним конструкцијама за кошеве, полигон за обуку "Шта знаш о саобраћају", школице... Сви терени су покривени асфалтом.
Наставна и техничка средства којима располажемо углавном покривају свакодневне потребе одржавања наставе, али би у циљу наставка досадашњих успеха у образовању најмлађих генерација, ова се средства моралају обнављати и допуњавати. План којим се све то предвиђа и одређује урађен је и пројекат упућен потенцијаним донаторима средстава која би омогућила сигурно испуњење плана.

У школи постоји мултимедијанли кабинет, опремљен напредним рачунаром и видео бим пројектором, где се одвија настава свих предмета у свим разредима уз употребу савремених мултимедијалних презентација које израђују наставници и учитељи, као у готових едукативних програма.

Ми смо свесни да се заједница која се не брине о својим најмлађима не брине ни о своој будућности. На нама је да то исправимо и натерамо људе чија је то дужност да и сами о томе поведу рачуна.

За ученике од 1. до 4. разреда организована је разредна настава и дневни боравак. Ученици од 5. до 8. разреда  похађау кабинетску наставу.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

ПРЕ ПОДНЕВНА СМЕНА
1.час 8:00 -8:45
2. час 8:50 - 9:35
Мали одмор 9:35 – 9:50, ужина за ученике од 1. до 4. разреда
3.час  9:55- 10:40
Велики одмор 10:40- 10:50, ужина за ученике од 5. до 8. разреда
4.час 10:55- 11: 40
5.час 11:45- 12:30
6.час 12:35- 13:20

ПОСЛЕ ПОДНЕВНА СМЕНА
1.час 14:00-14:45
2.час 14:50- 15:35
Mали одмор 15:35 – 15:50, ужина за ученике од 1. до 4. разреда
3.час 15: 55- 16:40
Велики одмор 16:40- 16:50, ужина за ученике од 5. до 8. разреда
4.час 16:55-17:40
5.час 17:45-18:30
6.час 18:35- 19: 20

O ПРЕДМЕТИМА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА


Фонд часова по предметима (пдф, 57 кб)

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ:
Српски језик (пдф, 42 кб)
Математика (пдф, 38 кб)
Свет око нас 1. и 2. разред Природа и друштво 3. и 4. разред (пдф, 65 кб)
Ликовна култура (пдф, 33 кб)
Музичка култура (пдф, 30 кб)
Физичко васпитање (пдф, 32 кб)
Енглески језик (пдф, 43 кб)

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:
(ученици бирају један од  понуђених предмета)
Грађанско васпитање (пдф, 38 кб)
Верска настава (пдф, 50 кб)

(ученици бирају један од понуђених предмета)
Рука у тесту (пдф, 57 кб)
Народна традиција (пдф, 47 кб)
Чувари природе (пдф, 36 кб)
Од играчке до рачунара (пдф, 37 кб)
Лепо писање

О ПРЕДМЕТИМА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ:
Српски језик
Математика
Енглески језик
Француски језик
Биологија
Историја
Географија
Техничко образовање
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Физика (од 6. разреда)
Хемија (од 7. разреда)

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:
(ученици бирају један од понуђених предмета од 5. до краја 8. разреда)
Грађанско васпитање
Верска настава

(ученици бирају један од понуђених предмета сваке године)
Свакодневни живот у прошлости
Чувари природе
Информатика
Хор и оркестар
Цртање, вајање и сликање
Домаћинство (од 7. разреда)