Print

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА


Сваке школске године основна школа Доситеј Обрадовић у Пожаревцу организује рад и наставу за одељења редовне наставе од 1. до 8. разреда и  3 одељења продуженог боравка (за децу чији родитељи због обавеза на посла нису у могућности да по њих дођу одмах по завршетку наставе).

Настава се, због великог броја ученика одвија у две смене, преподневној и поподневној смени, са приближно истим бројем ученика:
- прву смену чине 1, 3, 5, и 7. разред,
- другу смену чине 2, 4, 6 и 8. разред.

„Парна“ и „непарна“ група сваке недеље наизменично мењају смене и сваке друге недеље имају наставу пре, односно послеподне.


Школска библиотека ради сваког дана. Такође, школа има могућност да својим ђацима обезбеди ужину у школској кухињи, али кухиња ради само ако има довољног интересовања ученика, јер би у супротном само остваривала губитке.

У току рада и извођења васпитно-образовног рада организују се дежурства наставника у згради и дворишту школе. Помоћни радници такође дежурају у својим реонима. Од фебруара 2005. године у школи је уведен видео надзор и 16 камера.