Print

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ


ПОМОЋНИ РАДНИЦИ

Снежица СТЕВАНОВИЋ
Влаинка СТAЈИЋ
Драгана ЈАНКОВИЋ
Сузана МИЛОВАНОВИЋ
Сузана ПЕРИЋ
Данијела СТОЈАДИНОВИЋ
Данијела МАРЈАНОВИЋ
Данијела ЈОВАНОВИЋ
Јасмина СТОКИЋ

КУХИЊА

Зорица ИВКОВИЋ
Јелена ИВКОВИЋ
Мира КРСТИЋ

МАЈСТОР

Милош СТОЈАНОВИЋ
Дејан СТОЈАНОВИЋ