Skip to content

Osnovna škola Dositej Obradović

Насловна Вести СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 1. и 5. разред

Спискове уџбеника за 1. и 5. разред за школску 2018/2019. годину, можете погледати овде.

 

 

ОДАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА    I  и  V  РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. године

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПОЖАРЕВАЦ

I  разред

 

 

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

 

1.

Српски језик

„Маша и Раша” – игра словима, Буквар за 1. разред основне школе;

Маша и Раша - Словарица уз буквар Игра словима

 

КЛЕТ

Зоран Б. Гаврић,

Мирјана Ковачевић

 

 

650-02-00126/2018-07

 

Српски језик

Читанка

„Различак”

за 1. разред осоновне школе;

КЛЕТ

Радмила Жежељ

2.

Математика

Маша и Раша, Математика, уџбеник за први разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

КЛЕТ

Бранисалв Поповић.

Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

650-02-00059/2018-07

3.

Свет око нас

СВЕТ ОКО НАС 1  за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

ЛОГОС

ЉиљаСтокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

650-02-00172/2018-07

4.

Музичка култура

Музичка култура 1,

уџбеник  за први разред основне школе

ЛОГОС

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00169/2018-07

5.

Ликовна култура

Свет у мојим рукама,ликовна култура за први разред основне школе,

КЛЕТ

Др Сања Филиповић

650-02-00173/2018-07

6.

Енглески језик

SMART JUNIOR 1,енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са електронским додатком

DATA STATUS

Х. Мичел

650-02-00051/2018-07

 

V разред

 

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

 

1.

Српски језик

Уметност речи,читанка за пети разред

 

 

 

ЛОГОС

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

 

 

 

650-02-00026/2018-07 од 24.4.2018.

Дар речи, граматика за пети разред основне школе;

ћирилица

Јелена Срдић

 

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за пети разред основне школе,

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Светлана Слијепчевић,

Бошко Сувајџић

2.

Енглески језик

RIGHT ON!енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, три аудио ЦД-а)

ФРЕСКА

 

Jenny    Dooly

 

650-02-00062/2018-07

3.

Историја

Историја 5 –уџбеник за пети разред основне школе;

БИГЗ

Весна Лучић

650-02-00133/2018-07

Историјски атлас

(од 5. до 8, разр.)

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Милош Благојевић, Слободан Душанић, Љубомир Макссимовић, Синиша Мишић,...

 

Из 2014.

4.

Географија

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ЛОГОС

 

Марко Јоксимовић

 

650-02-00122/2018-07

Географски атлас за основну школу;

 

БИГЗ

Биљана Колачек,

Александра Јовичић

 

650-02-00154/2018-07

5.

Биологија

Биологија 5,за пети разред основне школе;

 

БИГЗ

Дејан Бошковић

650-02-00132/2018-07

6.

Математика

Математика, уџбеник и збиркка задатака за пети разред основне школе;

ЛОГОС

 

Петар Огризовић

 

650-02-00175/2018-07

7.

Информатика и рачунарсттво

Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе

БИГЗ

Марина Петровић,

Јелена Пријовић,

Зорица Прокопић

650-02-00172/2017-07

8.

Техника и технологија

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала);

ћирилица

БИГЗ

Слободан Попов,

Мирослав Парошкај

 

650-02-00047/2018-07 од 27.4.2018. године

9.

Ликовна култура

Ликовна култура 5,уџбеник за пети разред основне школе;

БИГЗ

Миливој Мишко Павловић

650-02-00129/2018-07

10.

Музичка култура

Музичка култура 5, уџбеникза пети разред основне школе;

ЛОГОС

Александра Пладин,

Драгана Михајловић Бокан

 

650-02-00123/2018-07

11.

Француски језик

LE MONDE DE LEA ET LUCAS, француски језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Данијела Милошевић,

Милена Милановић

 

650-02-00041/2018-07