Skip to content

Osnovna škola Dositej Obradović

Насловна Запослени
Print

ШКОЛУ ЧИНЕ ЉУДИЗа оптималан рад школе задужени су управа школе са директором и помоћником на челу, стручни сарадници, секретар, благајна, медицински радници у оквиру школе и помоћно особље.

Тридесет наставника је успешно похађало семинар „Модуларни програм перманентне рачунарске обуке”, 40 наставника је завршило семинар „Aктивне наставе“, четири наставника „Чуваре осмеха“, шест наставника „Буквар дечјих права“, три наставника саминар „Ненасилна комуникација“,осам наставника „Имплементација курикулума за први разред“, два наставника је присуствовало семинару „Рачунари у настави” и пројекат „Грађанин“ два наставника.

Шест наставника је похађало семинар о Школском развојном планирању. Седам учитеља је присутвовало 4. специјализобаном републичком семинару о настави математике у млађим разредима основне школе: секција за математику (комбинаторни задаци у слици и речи) и секција за рачунарство ( од играчке до рачунарa). Директор школе је похађао семинар „Менаџмент у образовању“. 10 учитеља је похађало семинар за предмет Рука у тесту у Винчи. 14 учитеља је присуствовало семинару о описном оцењивању. 22 учитеља је похађало републички семинар Настава српског језика у Центру Сава у Београду. 10 учитеља је похађало 5. специјализовани републички семинар о настави математике у млађим разредима основне школе,Београд, јануар 2006. У току школске 2005-06. године 18 наставника је похађало напредни семинар “Мултимедија у настави”, а 20 учитеља семинар “Од играчке до рачунара”. 2006-7.сви учитељи су похађали семинр Наука у природи, 5 учитеља ј епохађало семинар Инклузија, школа за ѕве, 10 настаника је похађало семинар АУРОи семинаре у организацији Друштва учитеља: Свет око нас, Природа и друштво, Читањем и писањем до критичког мишљења, Луткарство у настави, Калиграфија...

Школа има педагога, а од 1. новембра 2004. школа је добила и психолога. Наша педагошко психолошка служба ради заједно са наставницима и ученицима на сталном усавршавању наставе и комуникације и помаже ученицима у учењу.