Print

Светлана МИРЧИЋ
професор разредне наставе

Рођена 11. октобра 1969. године у Пожаревцу.

ОБРАЗОВАЊЕ
Завршила Педагошку академију у Јагодини 1990. године. 2007. године дипломирала на Учитељском факултету у Врању.

РАДНО ИСКУСТВО
У Основној школи „Доситеј Обрадовић“ почела да ради 1993. године.

СЕМИНАРИ
- Описно оцењивање
- Активно учење
- Од играчке до рачунара
- Руке у тесту, Винча
- Модуларни програм перманентне рачунарске обуке
- Српски језик «Ја волим учитељицу», Центар Сава, Београд
- Јануарски дани просветних радника, Пожаревац 2007.
- Наука у природи, Пожаревац 2007.
- Читањем и писањем до критичког  мишљења, Пожаревац 2007.
-Подршка у унапређивању васпитно-образовног рада и осавремењивању методологије рада у основној школи, 2011.
-Унапређење наставне праксе кроз размену професионалних искустава,на 26. Сабору учитеља Србије, 2012.
-Квалитетна инклузивна пракса за децу са оштећењем слуха- базична обука 2013.
-Стручна трибина "Здрави стилови живота"  2014.
-Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише 2014.
-Јачање професионалних компетенција професионалних радника 2014.
-Савремени приступ планирању у настави - Иновативне методе, облици рада и наставна средства-НТЦ систем учења2014.