Print

Жаклина РЕДИЋ
професор разредне наставе

Рођена 25. августа 1970. године у Пожаревцу.

ОБРАЗОВАЊЕ
Завршила Педагошку академију за У Јагодини 1991. године.Учитељски факултет у Врању завршила 2005. године.

РАДНО ИСКУСТВО
Прво радно место Основној школи „Десанка Максимовић” у Пожаревцу од 1991. до 1995. године. Од 1995. ради у ОШ „Доситеј Обрадовић”. Од првог дана ради на месту учитеља.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
„Чувари осмеха“
„Ненасилна комуникација”
„Активна настава“
„Грађанско васпитање и саветовање“
„Модуларни програм перманентне рачунарске обуке“
Семинари и трибине одржаване на Зимским сусретима учитеља
Семинари организовани од стране Клуба младих математичара АРХИМЕДЕС
„Рад у одељењу по комплексном поступку”
Од играчке до рачунара
- Јануарски дани просветних радника, Пожаревац 2007.
- Наука у природи, Пожаревац 2007.
- Читањем и писањем до критичког  мишљења, Пожаревац 2007.
-Подршка у унапређивању васпитно-образовног рада и осавремењивању методологије рада у основној школи, 2011.
-Унапређење наставне праксе кроз размену професионалних искустава,на 26. Сабору учитеља Србије, 2012.
-Уџбеник- подршка за стицање квалитетних постигнућа ученика, Пожаревац 2012.
-Присуствовање стручној трибини Здрав живот- "Одговорно живљење" у  Пожаревцу, 2012.
-Квалитетна инклузивна пракса за децу са оштећењем слуха- базична обука 2013.
-Стручна трибина "Здрави стилови живота"  2014.
-Јачање професионалних компетенција професионалних радника 2014.
НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења у Пожаревцу 2014.