Print

ШКОЛА У ПРИРОДИ

Oд 1989. године увели смо и програм „Школа у природи”, као једнонедељни програм наставе ван школе и учионица. Школа у природи се најчешће изводи у неком од туристичких центара на прелепим планинама или бањама Србије. То је постала традиција и данас сваке године сви разреди од првог до четвртог учествују у том програму.

Настава у природи се реализује у јесењем и пролећном периоду, за ученике млађих разреда, и траје од 7 до 10 дана. За реализацију потребно је да се пријави најмање 2/3 ученика одељења. Настава у природи је специфичан облик наставе коме су додати и рекреативни садржаји и подразумева план и припрему.