Print

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА У СРБИЈИ“

Школске 2011/12. године , наша школа је приликом конкурисања за пројекат под називом „ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА У СРБИЈИ“ прихваћена и ушла у круг првих школа у Србији обухваћених овим пројектом. Тим школе чине: Ивана Јоксимовић, педагог, Весна Редић, психолог, Јелена Димитријевић, проф. математике, Зорица Миладиновић, проф. енглеског језика и Даница Ковачевић, проф. географије.

Имплементација програма се наставила и школске 2012/13.године. Обухваћени су ученици седмог и осмог разреда, до сада око 300 ученика. Организован је Сајам ПО за ученике завршних разреда свих основних школа у Центру за културу Пожаревац, чији је домаћин била наша школа, заједно са ОШ „Свети Сава“ и ОШ „Вук Караџић“. Вршњачки тим за ПО је учествовао у акцији, коју је организовала Канцеларија за младе, под називом „Заљуби се у каријеру“.
Од наредне школске године, наша школа прераста из базичне у менторску школу и то захваљујући личном залагању и квалитетном раду свог Тима за ПО.


Пројекат  МОЈА УЧИОНИЦА ПРОЗОР У СВЕТ КОМУНИКАЦИЈА


Трајање имплементације од септембра 2005. до јуна 2006.
Општи циљ:
Унапређивање наставног процеса увођењем савремене информационе технологије и медијско презентовање свих резултата и активности школе.

После састанака Школског тима за реализацију пројекта и седнице Наставничког већа спроведена је анкета међу наставницима, ученицима и родитељима. На основу резултата анкета изабрана је тема за овај пројекат. Већина учесника је изабрала тему „Формирање мултимедијалног центра са базом података „ и већина учесника се изјаснила да би желела да учествује у имплементацији овог пројекта.
На основу спороведене Самоевалуације у оквиру кључне области Ресурси у школи дошло се до података да школа поседује довољно ресурса за овај пројекат. У школи постоји информатички кабинет у коме се одржава настава Техничког васпитања и изборног предмета Информатика (за ученике 7. и 8. разреда), све учионице млађих разреда (од 1. до 4) опремљене су рачунарима, ученици млађих разреда похађају наставу предмета Од играчке до рачунара.

Предвиђене активности су:

• Формирање мултимедијалног центра (садашња медијатека) са базом података као што су: наставни планови, припреме наставних јединица, презентације, енциклопедије, компакт дискови са едукативним садржајима, филмови, музичке збирке, примери за наставу ликовне културе итд. Та специјализована учионица ће се користити за извођење појединих наставних јединица из свих предмета и у свим разредима.
У току је реновирање кабинета. Наручен је нов намештај.
• Ангажовање ученика који похађају наставу изборног предмета Информатике у обогаћивању мултимедијал-не збирке.
• Формирана је редакције школског часописа „Сунце“
• Обновљен је сајт школе. На сајту школе редовно се објављују све релевантне информације везане за школу (обавештења, новине итд) . Адреса сајта је: www.dositejobradovic.edu.yu


Пројекат  НАУКОМ И САВРЕМЕНОМ ТЕХНОЛОГИЈОМ КА МОДЕРНОЈ ШКОЛИ

Општи циљ:
Полазећи од приоритета наше школе, који су утврђени анкетирањем наставника, ученика и родитеља, планирамо да опремимо кабинет за физику и хемију, те да оспособимо што већи број наставника за примену савремених наставних метода и рачунара у настави. Циљ нам је да побољшамо квалитет наставе, повећавамо ниво наставничке компетенције за успешну комуникацију са ученицима и родитељима, кроз коришћење савремених наставних метода и мулитимедијалних средстава.
Укупна вредност пројекта је 609 000 динара. Пројекат финансира Светска банка. Имплементација пројекта би се завршила 2006-7. године.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОЈЕКТА СУ
• Подизање квалитета наставе физике и хемије.
Опремање кабинета за физику и хемију савременим наставним средствима. Реализација је у току. Одабрана је учионица и наручени су намештај и апарати за вежбе.
• Оспособити наставнички кадар за примену савремених наставних метода и средстава. Организовање семинара за коришћење савремених наставних метода, рачунара и мулитимедијалних средстава.
30 наставника је похађало иницијани курс за коришћење рачунара, а у току је реализација напредног курса за 30 наставника. 20 наставника је у току зимског распусата похађало семинар Активне наставе. Што укупно чини 40 наставника оспособљених за овакав вид наставе.